Koude maar gezellige ALV in Oirschot

Geschreven door Monica op .

Over de Russische beer mogen we het niet meer hebben, maar koud was het wel, op zaterdag 24 februari om 10.00 uur. Een twintigtal leden verzamelden zich op de hoek van de Oirschotsedijk en de Ericaweg om te beginnen met de trainersloop die traditiegetrouw voorafgaat aan de jaarlijkse ledenvergadering. Peter B. had weer voor ieder wat wils voorbereid: een IOF-kaart met witte stukken, lijnenloop, corridors, luchtfoto's, niets was hem te gek. En Adrie was vroeg uit bed gekomen om de posten in het veld te zetten.

Na een uur moesten we terug zijn. Enkele lopers haalden de posten uit het bos, de rest vloog naar binnen voor thee en koffie. Na een smakelijke broodjeslunch, druppelden ook de leden binnen die niet aan de trainersloop meededen, maar wel de vergadering wilden bijwonen. Het feest kon beginnen, het bestuur zat klaar achter de vergadertafel, Peter B liet zich verontschuldigen omdat hij op hetzelfde moment het Belgisch Kampioenschap MD aan het inrichten was.

bestuur 2018

De vergadering kabbelde rustig voort: Adrie opende de vergadering. De secretaris, Lieke, presenteerde het jaarverslag over 2017, het was in oriëntatie-opzicht een mooi jaar. De penningmeester, Lucien, presenteerde onze financiën, het was in financieel opzicht een prima jaar, we teerden iets in op onze centen omdat we emits, laptop en ocad hebben aangeschaft, maar verder zijn we financieel gezond. De bestuursverkiezing bracht geen spektakel: Elly was herkiesbaar en werd met algemene stemmen en luid applaus herkozen. De doelstellingen voor 2018 kwamen voor het voetlicht: voortbouwen op 2017, mooie wedstrijden organiseren, waaronder NK Aflossing op 10 juni en de 5e (en drukste) etappe van de Sylvester op 30 december, updaten van onze kaarten, nieuwe kaarten tekenen, uitbreiden van het aantal trainingen met hulp van vrijwilligers, 2-daagse van 2019 voorbereiden.

elly bestuur 2018


Toen werd het tijd voor de Ger Heeskens wisseltrofee. Die gaat dit jaar naar onze NederBelg Alfons Bosch: nooit doe je vergeefs beroep op Fons, op wedstrijddagen van zeer vroeg tot zéér laat behulpzaam bij start, finish, posten inhalen en allerlei hand- en spandiensten, op weken en dagen voorafgaand aan de wedstrijd controleert hij de lintjes, komt hij posten zetten. En dat voor een 76-jarige, die ook nog eens in een Belgische club actief is. Luid applaus voor Fons, die op het moment suprème in Gran Canaria zat, maar op een later tijdstip de trofee uitgereikt zal krijgen.
Tot slot werden de kampioenen 2017 gehuldigd, met een bijzondere vermelding voor Garnt Swinkels en Ralph Kurt die allebei in alle discipline Nederlands Kampioen werden. En de Gouden Klomp werd uitgereikt: na een spannende eindstrijd ging de eer naar Masja van de Ven. Hulde aan de winnaars!
En toen begon een gezellige na-zit, met drank en snoeperijen. Peter V bedankt voor de locatie, bestuur bedankt voor jullie vele en goede werken in 2017!

gk masja 2018