Klompen
Oriëntatie
Vereniging
Zuid

 

Secretarisloop en ALV 2014

Geschreven door Olaf op .

Op zaterdag 22 februari was het druk op de Aarlesche heide en de naastgelegen basis: voor de vele KOVZ´ers waren de secretarisloop en ALV reden om er te zijn.

In absolute aantallen de drukste vergadering in het bestaan van de KOVZ: maarliefst 35 KOVZ´ers waren op deze editie van de secretarisloop en ALV aanwezig, dat is een derde van het totaal aantal leden. Peter had weer zijn best gedaan met voor iedereen een omloop op niveau op de Aarlesche heide. Van de standaard oriëntatiekaart liep dit op tot een kaart die was gecombineerd met een deel oro hydro (alleen water en hoogtelijnen), een deel satellietkaart van Google en een deel onbedrukt (wit). Na een korte voorbereiding en babbel op de parkeerplaats kon er gelijk gestart worden.

Door het goede werk van Peter bleek de Aarlesche heide nog uitdagend genoeg voor de meesten, zeker als je voor het eerst met een orohydro-kaart weggestuurd wordt. Ook de schaal is altijd weer een verrassing.Uiteindelijk kwam iedereen met een volle prikkaart terug en konden op de parkeerplaats de kaarten worden vergeleken en fouten, dan wel verbeteringen, geanalyseerd worden. Nog even een sleutel zoeken voor de ruimte, een lekkere douche voor de mensen die zich een beetje hadden ingespannen, een hapje met drankje en de ALV kon beginnen.

Na de mededelingen van het bestuur, de kascommissie en een bespreking van de doelstellingen volgt de benoeming van een erelid van de KOVZ. Het is Wim Swinkels die deze eer toe komt: naast de vele superlatieven opgesomd door Ger en Lucien, was hij een van de mensen die aan de wieg stond bij het oprichten van de KOVZ.

Ger bleek zich goed te hebben voorbereid. Jong en oud luisterde en huiverde naar de verhalen uit (over?) de oude doos, die vol passie en medelijden zaten.


Na de benoeming van het erelid volgde de uitreiking van de Ger Heeskens wisselpul, welke dit keer naar Olaf ging. Dit voor de tijd en moeite die hij steekt in het maken en onderhouden van de website. 


Met een derde plaats in de eindstand mocht Ralph de Gouden Klomp niet nog een jaartje boven zijn bed hangen, winnaar van 2013 is Frank Buytaert die de Gouden Klomp daarmee voor een jaar (en voor het eerst op Belgisch grondgebied) zal mogen houden. Gefeliciteerd!

Na de huldiging van de kampioenen en een rondvraag was de vergadering klaar en bleek er in een prima Chinees buffet te zijn voorzien en samen met een welverdiende pint werden 2013 en de al behaalde successen van 2014 besproken.